Quy mô lớn

 

Tích hợp các nền tảng kỹ thuật tiến tiến, Cung cấp một giải pháp tổng thể 
Mở rộng quy mô, bổ xung các tính năng dễ dàng, linh hoạt.       

Chất lượng cao


   Các Module tính năng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu nghiệp vụ và quan lý.  

Được hỗ trợ bởi Comlink với tính chuyên nghiệp cao và cộng đồng phát triển lớn.

Giá thành hợp lý

  Giá thành thấp nhờ lợi ích từ việc tích hợp từ các giải pháp Opensource.

  Chỉ phải thanh toán cho những thứ mình cần nhờ lựa chọn linh hoạt các Module nghiệp vụ.

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN              

NỀN TẢNG CLOUD, GIÁ THÀNH THẤP

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

HỌC VIỆN, DOANH NGHIỆP, KHỐI K12

ONLINE SUPPORT

24/7 ONLINE SUPPORT IS ALWAYS READY

TDB Smart Learning Solution

About

Giải pháp Quản lý giáo dục và dào tạo trực tuyến - TDB SmartLearning cung cấp giải pháp tổng thể cho các tổ chức giáo dục, cả cho việc quản lý và môi trường giảng dậy, học tập linh hoạt. Giải pháp được tích hợp và phát triển dựa trên các nền tảng OpenSource kết hợp với kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực phát triển giải pháp Giáo dục của TDB Edu Team.

 •  Platform học tập được sử dụng rộng rãi nhất thế giới và VIệt Nam.


 • Nên tảng quản lý phổ biến với số lượng người dùng lên đến 3.000.000


 • Nền tảng tương tác trực tuyến quy mô lớn, Chất lượng cao, Giá thành thấp
 •  
Giao diện thân thiện cho Desktop và các loại thiết bị cầm tay

 

Độ tin cậy cao về Bảo mật và Riêng tư
liênkết chặt chẽ với tính tuân thủ cao

 

mở rộng theo nhu cầu.

 

Nền tảng tương tác, cộng tác cho học viên

 

có khả năng tuỳ chỉnh theo yêu cầu riêng

 

Fact Sheet

TDB SmartUniv - Elearning ứng dụng cho các trường Đại học, Học viện.

Là giải pháp quản lý tổng thể học tập và giảng dạy trực tuyến ứng dụng cho khối các Học viện, trường Đại học, trường nghề có chiến lược triển khai các chương trình chính khoá hoặc các khoá học môn học bằng hình thức học trực tuyến (Elearning).

Giải pháp bao gồm:

    - Hệ thống Giải pháp quản lý elearning.

    - Giải pháp lớp học tương tác trực tuyến.

    - DỊch vụ xây dựng, Đóng gói, số hoá bài giảng điện tử.

Các tính năng chính của  TDB SmartUniv bao gồm

     - Cổng thông tin học tập đào tạo (Portal)

     - Quản lý khoá học.

     - Quản lý Tài nguyên và học liệu

     - Quản lý thi và đánh giá.

     - Quản lý chia sẻ thông tin.

     - Công cụ tương tác và lớp học ảo.

  

Odoo text and image block
Odoo image and text block

EduCom - Ứng dụng Quan lý Đào tạo cho Doanh nghiệp (eLearning) 

Hệ thống Giải pháp E-Learning dành cho các tập đoàn, Tổng Công ty có các chương trình đào tạo nội bộ thường xuyên. Hệ thống được thiết kế riêng với các đặc thù của quản lý đào tạo của Doanh nghiệp đáp ứng:

    - Quan lý học tập Đa công ty theo cây sơ đồ tổ chức.

    - Quảnn lý đào tạo theo khung năng lực, vị trí chức danh.

    - Đánh giá theo BSC, KPI, liên kết với QL Nhân sự.

Các tính năng chính của   bao gồm

     - Cổng thông tin học tập đào tạo (Portal)

     - Quản lý chương tình khung năng lực học tập.

     - Quản lý Tài nguyên và học liệu

     - Quản lý thi và đánh giá.

     - Quản lý chia sẻ thông tin.

     - Công cụ tương tác và lớp học ảo.      

VparEdu SaaS - Quan lý tổng thể Công ty, trung tâm Giáo dục.

Là giải pháp ERP Giáo dục triển khai trên nền tảng CLOUD phù hợp với các Công ty, trung tâm Giáo dục Ngoại ngữ, Tin học và đào tạo kỹ năng. Giải pháp giá thành thấp với các gói tính năng linh hoạt.

Phương thức triển khai đa dạng: 

    - Thuê như một dịch vụ tổng thể (SaaS).

    -  Hybrid, một phần chạy Cloud một phần chạy On-primise.

    - Tuỳ chọn các gói dịch vụ theo tính năng đa dạng.

Miền nghiệp vụ ERP Giáo dục:

 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM). 

 • Quản lý Kinh doanh Giáo dục. 

 • Quản lý Nhân sự (HRM). 

 • Quan lý Tài chính, Hành chính. 

Miền nghiệp vụ chuyên môn Giáo dục:

 • Quản lý Học viên.

 • Quản lý Giáo viên.

 • Quan lý chương trình học. 

 • Quản lý lớp học. 

 • Quản lý Liên kết đào tạo.  

Odoo text and image block
Odoo image and text block

SmartTime - Giải pháp cung cấp chương trình học tập cho khối giáo dục phổ thông.

Được tích hợp và phất triển dựa trên các nên tảng và công cụ tiên tiến ứng dụng riêng cho ngành Giáo dục. Cộng thêm các nội dung chương trình được xây dựng bởi các chuyên gia Giáo dục nhiều kinh nghiệm. SmartTime sẽ cung cấp cho đối tác một giải pháp All-in-1 từ các công cụ quản lý cho đến nội dung chương trình học tập, giảng dạy bao gồm cả trên lớp và tại nhà.

Các chương trình nội dung bao gồm:

     - Tiếng Anh khối phổ thông, theo sách giáo khoa mới.

     - Công nghệ thông tin cho khối K12.

     - Các môn ngoại khoá nghệ thuật, Vẽ Manga, Webtoon.