Comlink eHealth-Telemedicine 12-2018

Public Channel / Comlink Solutions

Giải pháp Y tế từ xa Comlink eHealth

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

6. NỀN TẢNG TƯƠNG TÁC Vmeet & FacePro 1. Giới thiệu chung Vmeet cho Y tế. 2. Giới thiệu tính năng Vmeet và FacePro. 3. Các ứng dụng chính cho Y Tế từ xa.

41. Thank for your Attention! 41 Website: www.comlink.vn hotline: 84 035 910 3333

2. NỘI DUNG • Yêu cầu Giải pháp và dịch vụ • Nền tảng tương tác Vmeet & FacePro. • Case tham khảo thực tế. Comlink Media-Member of TDBGroup.

3. PHẦN 1: YÊU CẦU DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP 1. Các yêu cầu Telemedicine. 2. Mô hình chung Comlink eHealth. 3. .

8. 8 Tính năng đa dạng, linh hoạt. Khả năng Điều khiển cao Kết nối và Chia sẻ mạnh mẽ 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 1.2. Các tính năng chính Vmeet UC 4K Comlink Media-Member of TDBGroup.

18. Mô hình kết nối ỨNG DỤNG TELEMEDICINE 1. Họp, Giao ban Y khoa trực tuyến. 2. Hội chẩn trực tuyến, Tư vấn chuyên gia từ xa. 3. Chỉ đạo tuyến, Đào tạo Y khoa từ xa, 4. Mổ demo, hướng dẫn kỹ thuật từ xa. Comlink eHealth

23. Case tham khảo: DỊCH VỤ TƯ VẤN CHẨN ĐOÁN TỪ XA, Phòng khám xxx, Tỉnh yyy 1. Giới thiệu nền tảng Vmeet & FacePro và ứng dụng eHealth 2. Giải pháp đề xuất. 3. Lộ trình mở rộng. Comlink eHealth

33. 2. Giải pháp đề xuất 2.6. Các kịch bản tương tác. 1. Cu ộ c g ọ i tho ạ i (PtP voice call) Hai điểm cầu có thể thực hiện cuộc gọi thoại. Một khi cuộc gọi thoại được thiết lập, 2 điểm cầu có thêm tính năng bật tắt loa, bật tắt micro và gửi các tin nhắn đa phương tiện (tin nhắn kèm theo tọa độ; ảnh, tệp...) Comlink Media-Member of TDBGroup.

1. Comlink eHealth Giải pháp Y tế từ xa Họp, Giao ban Y khoa trực tuyến. Tư vấn chuyên gia từ xa, Hội chẩn từ xa. Đào tạo Y khoa, Chỉ đạo tuyến, Mổ demo Chăm sóc & tư vấn sức khoẻ từ xa và tại nhà. (Phần công cụ tương tác trực tuyến Vmeet & FacePro) Jun. 2018 Comlink Media-Member of TDBGroup.        

24. 1. Giới thiệu về Phòng khám XXX Giới thiệu. 24 ● Giới thiệu chung: ● Các sản phẩm, dịch vụ. ● Quy mô, hiện trạng. ○ Thiết bị Y tế, hạ tầng CNTT ○ Các Phần mềm QL hiện có. ● Yêu cầu về các công cụ phần mềm quản lý Phòng khám. ○ ???? Comlink Media-Member of TDBGroup.

11. 11 FacePro® . là ứng dụng phần mềm doanh nghiệp được thiết kế và phát triển nhằm cung cấp nền tảng tương tác chất lượng cao cho các ứng dụng chuyên ngành yêu cầu tính linh hoạt và tính di động cao mang lại hiệu quả cho tương tác giữa cá nhân, nhóm và phòng họp. Với các đặc điểm chính: - Tính bảo mật cao cho dữ liệu và máy chủ. - Được thiết kế để chạy đa nền tảng thiết bị, FacePro Mobile hỗ trợ bất kỳ thiết bị Android và iOS hoặc PC Windows chất lượng HD. - Hỗ trợ đa phương thức, điểm-điểm và đa điểm (MCU). - Hỗ trợ đa kết nối, qua Wi-Fi, 3G/4G và Mạng không dây khác. - S ử dụng tối thiểu băng thông (Công nghệ được cấp bằng sáng chế). - Ngoài tương tác Video và âm thanh chất lượng cao, FacePro còn cung cấp các công cụ tương tác đa phương tiện mạnh mẽ như nhắn tin tức thì, Chat nhóm, trình chiếu, Chia sẻ nội dung và Điều khiển chủ toạ. 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 2.2. Nền tảng siêu di động FacePro Comlink Media-Member of TDBGroup.

16. 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 2.3. Các ứng dụng chính Vmeet & FacePro trong Y tế từ xa. 4. Gi ả i pháp Đ ào t ạ o Y khoa t ừ xa, Trình di ễ n ph ẫ u thu ậ t t ừ xa. Cung cấp nền tảng hợp nhất về tương tác trực tuyến cho đào tạo Y Khoa từ xa. Kết nối Phòng học, hội trường của các trường Y với phòng họp Telemedicine, Phòng mổ, Phòng khám. ● Phiên học thực hành Y khoa từ xa. ● Tổ chức các phiên mổ trình diễn. ● Hội thảo Y khoa từ xa. ● Đào tạo chuyên môn, Chỉ đạo tuyến từ xa. . ● H ướng dẫn học tập từ xa. Comlink Media-Member of TDBGroup.

4. 1. Các yêu cầu về Giải pháp dịch vụ Telemedicine 1.1. Các yêu cầu: 4 ● Yêu cầu chung: Nền tảng tương tác để triển khai dịch vụ tư vấn và tương tác, chia sẻ thông tin, hình ảnh Y khoa từ xa giữa: - Giữa các Bệnh viện, cơ sở Y tế. Các bác sĩ, Chuyên gia, nhân viên Y tế với nhau (Room-to-Room) - Giữa các cơ sở khám chữa bệnh với bệnh nhân từ xa (Room-to-Mobile) - Giữa Bác sĩ, chuyên gia Y tế với bệnh nhân (Mobile -to-Mobile) ● Yêu cầu về tương tác tư vấn Y khoa từ xa ○ Kết nối và chia sẻ Hình ảnh và âm thanh chất lượng cao (HD1080p). ○ Kết nối và chia sẻ Video, hình ảnh từ thiết bị thăm dò chức năng ( máy siêu âm, XQ số, xét nghiệm, soi tử cung, soi họng ??? cần check lại ) ○ Cung cấp các tool chia sẻ file, desktop và ứng dụng cho điểm đầu xa. ● Yêu cầu về Module phần mềm quản lý phiên tư vấn Online ○ Quản lý lịch hẹn phiên tư vấn online. ○ Quản lý thông tin phiên tư vấn (Chuyên gia, Bệnh nhân, thời lượng, thời gian v.v.) ○ Ghi hình, Ghi âm, lưu trữ phiên tư vấn ● Yêu cầu về các công cụ phần mềm quản lý (Bệnh viện, Phòng khám, Elearning Y Tế) ○ Comlink Media-Member of TDBGroup.

17. 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 2.3. Các ứng dụng chính Vmeet & FacePro trong Y tế từ xa. 5. Gi ả i pháp ch ă m sóc s ứ c kho ẻ di độ ng và t ạ i nhà, Y t ế d ự phòng. Cung cấp nền tảng chăm sóc sức khoẻ từ xa và tại nhà dựa trên nền tảng siêu di động . ● Dịch vụ tư vấn sức khoẻ từ xa qua Mobile App . ● Kết nối cơ sở khám chữa bệnh, Nhà thuốc, Chuyên gia Y khoa . ● Lựa chọn Bác sỹ theo các tiêu chí Chuyên khoa, Địa lý .v.v ● Kết nối các thiết bị theo dõi chỉ số tại nhà hoặc đeo tay . Comlink Media-Member of TDBGroup.

25. 2. Các yêu cầu về Giải pháp dịch vụ Telemedicine Các yêu cầu: 25 ● Yêu cầu chung: Nền tảng tương tác để triển khai dịch vụ tư vấn và tương tác, chia sẻ thông tin, hình ảnh Y khoa từ xa giữa: - Giữa các Bệnh viện, cơ sở Y tế. Các bác sĩ, Chuyên gia, nhân viên Y tế với nhau (Room-to-Room) - Giữa các cơ sở khám chữa bệnh với bệnh nhân từ xa (Room-to-Mobile) - Giữa Bác sĩ, chuyên gia Y tế với bệnh nhân (Mobile -to-Mobile) ● Yêu cầu về tương tác tư vấn Y khoa từ xa ○ Kết nối và chia sẻ Hình ảnh và âm thanh chất lượng cao (HD1080p). ○ Kết nối và chia sẻ Video, hình ảnh từ thiết bị thăm dò chức năng ( máy siêu âm, XQ số, xét nghiệm, soi tử cung, soi họng ??? cần check lại ) ○ Cung cấp các tool chia sẻ file, desktop và ứng dụng cho điểm đầu xa. ● Yêu cầu về Module phần mềm quản lý phiên tư vấn Online ○ Quản lý lịch hẹn phiên tư vấn online. ○ Quản lý thông tin phiên tư vấn (Chuyên gia, Bệnh nhân, thời lượng, thời gian v.v.) ○ Ghi hình, Ghi âm, lưu trữ phiên tư vấn ● Yêu cầu về các công cụ phần mềm quản lý (Bệnh viện, Phòng khám, Elearning Y Tế) ○ Comlink Media-Member of TDBGroup.

19. Các mô hình kết nối cho nghành Y tế 19 1. Kết nối Cơ quan Bộ Y tế với các Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. ● Kết nối với các Tổng cục, Vụ, viện và các đơn vị khác. ● Kết nối với các Sở Y tế các tỉnh. ● Kết nối với các Bệnh viện TW. ● Kết nối với các CQ Đảng, CHính phủ và Bộ ban nghành khác. 2. Kết nối theo mô hình bệnh viện vệ tinh (Đề án Bệnh viện vệ tinh 2013-2020). ● Kết nối 23 bệnh viện hạt nhân với 138 bệnh viện vệ tinh đã triển khai. ● Cung cấp nền tảng triển khai Y tế từ xa cho 10 chuyên khoa được đầu tư và ưu tiên phát triển gồm: Ung bướu, tim mạch, sản nhi, nội tiết, thần kinh, huyết học lâm sàng, hồi sức cấp cứu, chống độc 3. Kết nối Sở Y tế với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Tỉnh/TP. ● Kết nối Các bệnh viện đa khoa, trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số KHHGĐ cấp Quận/Huyện. ● Kết nối các trạm Y tế Xã/Phường ● 4. Y tế tư nhân, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ từ xa. ● Kết nối các bệnh viện, chuỗi bệnh viện tư nhân. ● Kết nối các phòng khám với các bệnh viện chuyên khoa, Chuyên gia Y tế. ● Kết nối bệnh nhân với các cơ sở khám chữa bệnh và Chuyên gia Y tế Comlink Media-Member of TDBGroup.

40. 2. Giải pháp đề xuất . 2.6. Các kịch bản tương tác. 3.5 Ghi l ạ i n ộ i dung cu ộ c h ọ p H ệ th ố ng cho phép ghi l ạ i toàn b ộ n ộ i dung bu ổ i h ọ p / t ư v ấ n / chu ẩ n đ oán / gi ả ng d ạ y ... để làm t ư li ệ u. Comlink Media-Member of TDBGroup.

31. 2. Giải pháp đề xuất 2.5. Các lựa chọn thiết bị sử dụng cho đầu Chuyên gia từ xa. Các chuyên gia sử dụng Hệ thống PC Máy tính bảng Smartphone Yêu cầu thiết bị CPU: Intel Core i5, 2.4GHz trở lên RAM: Tối thiểu 4GB RAM HDD: 40GB Card thu hình ảnh từ các thiết bị y tế HĐH: iOS 8.0 trở lên; Android 4.4 trở lên Phần cứng: Bộ VXL Dual-core; tối thiểu 512 RAM HĐH: iOS 8.0 trở lên; Android 4.4 trở lên Phần cứng: Bộ VXL Dual-core; tối thiểu 512 RAM Khả năng tương tác (FacePro + HIS) Smart meeting layout; Conference control; Desktop sharing; Video Polling; Instant messaging; Group chat; Location sending; Send picture/videos, Send file, Conference recording, Live streaming Comlink Media-Member of TDBGroup.

20. Bộ thiết bị Medimeet phòng họp điểm trung tâm 20 Dành cho phòng Hội trường lớn, hệ thống hình ảnh Ultra-D chất lượng cao và âm thanh trong trẻo. Hệ thống hình ảnh Ultra-HD hỗ trợ: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, và SD ở tốc độ 30 khung hình/giây 1080p, 720p ở tốc độ 30 và 60 khung hình/giây Quét ngang, nghiêng và thu phóng mượt mà bằng động cơ Quét ngang: ±90°, Nghiêng: +50° / -90°, Thu phóng HD 15x, Trường ngắm 90°; Lấy nét tự động 3 chế độ camera cài đặt sẵn; Chân máy có ren tiêu chuẩn CÔNG NGHỆ RIGHTSENSE™ RightLight™ tự động điều chỉnh ánh sáng, lấy nét với Dải tương phản động mở rộng (WDR) Điều khiển camera tự động RightSight™2 với công nghệ tự động điều chỉnh khung hình (Auto - framing) ĐIỀU KHIỂN TỪ XA Công nghệ chống tiếng vọng, giảm tiếng ồn, Beamforming, Plug & Play chuẩn USB. Trực tuyến mọi lúc, mọi nơi với mọi thiết bị và mọi phần mềm video. Chế độ bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1. - Intel® NUC PC Giải mã: Core i5, 8GB, Wireless Touch Keyboard K400 Plus-Black AP - Thiết bị trình chiếu Spotlight dành cho màn hình Tivi: Thiết bị thuyết trình thế hệ mới nhất thế giới, cho phép trình chiếu trên TV, giữa người thuyết trình với tất cả các điểm cầu truyền hình hình ảnh tương tự như màn hình của chủ tọa. Comlink Media-Member of TDBGroup.

39. 2. Giải pháp đề xuất . 2.6. Các kịch bản tương tác. 3.4 Chia s ẻ hình ả nh t ừ xa H ệ th ố ng cho phép chia s ẻ các hình ả nh t ừ ngu ồ n l ư u tr ữ hình ả nh y t ế ho ặ c ch ụ p tr ự c ti ế p t ừ các thi ế t b ị ch ụ p y t ế , các thi ế t b ị mobile/tablet Comlink Media-Member of TDBGroup.

21. Bộ thiết bị Medimeet phòng họp điểm nhánh 21 Dành cho phòng H ọp cỡ trung bình , hệ thống hình ảnh Ultra-D hoặc Full HD, thiết bị đồng bộ chất lượng cao. Gói Phòng họp Hội Nghị Truyền Hình Y Khoa tiêu chuẩn ME300-01 (Camera PTZPro Full HD1080p, đi kèm bộ Loa Micro tích hợp đồng bộ) Giải pháp hội nghị trực tuyến dành cho các phòng họp 14-20 người Hệ thống ConferenceCam Kit HD-Group Camera PTZ Pro10x Zom, HD 1080p 30fps/ ZEISS lens, 10X Optical Zoom, 90° FOV, 260°pan, 130° tilt Bộ âm thanh tích họp với 06 MIC đa hướng bán kính phủ 8,5 m. Công suất loa tối đa 91 dB. Intel® BOXNUC7i3BNHXF, thế hệ hoàn toàn mới trang bị bộ vi xử lý thế hệ thứ 7 - KABYLAKE của Intel, tích hợp card wireless, tích hợp sẵn bộ nhớ Intel Optane giúp tăng cao tốc độ hệ thống + RAM 4GB, HDD 1TB, Win10 x64 Home Thiết bị thuyết trình thế hệ mới nhất thế giới Spotlight Wireless Touch Keyboard K400 Plus-Black AP, chuyên dụng cho HNTH tích hợp bàn chuột cảm ứng. Bộ thiết bị mang lại video HD chất lượng cao và âm thanh trong trẻo. Gói Phòng họp Hội Nghị Truyền Hình Y Khoa Hoàn hảo ME300-02 (Camera 4K, kết nối hệ thống âm thanh hội nghị có sẵn) Dành cho phòng họp cỡ vừa, 8-10 người họp Hệ thống ConferenceCam Kit 4K-Meetup Dành cho phòng họp tới 8-10 người Bộ thiết bị hoàn hảo với Camera Ultra HD 4K, Digital Zoom 5x, góc mở siêu rộng 120°, 175°pan, tilt. Bộ âm thanh tích hợp với 03 MIC bán kính phủ 2,4 m (Mở rộng 4,2 m với MIC bổ xung) và công suất loa 95 dB. Intel® BOXNUC7i3BNHXF, thế hệ hoàn toàn mới trang bị bộ vi xử lý thế hệ thứ 7 - KABYLAKE của Intel, tích hợp card wireless, tích hợp sẵn bộ nhớ Intel Optane giúp tăng cao tốc độ hệ thống + RAM 4GB, HDD 1TB, Win10 x64 Home. Thiết bị thuyết trình thế hệ mới nhất thế giới Spotlight Wireless Touch Keyboard K400 Plus-Black AP, chuyên dụng cho HNTH tích hợp bàn chuột cảm ứng. Bộ thiết bị hoàn hảo cho các phòng họp hội nghị trực tuyến. Comlink Media-Member of TDBGroup.

15. 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 2.3. Các ứng dụng chính Vmeet & FacePro trong Y tế từ xa. 3. Gi ả i pháp ch ẩ n đ oán hình ả nh và t ư v ấ n t ừ xa (D ự a trên gi ả i pháp OASIS và n ố i n ố i PACS). ● Nền tảng tương tác cộng tác video từ xa HD ● Chỉnh sửa hình ảnh thời gian thực, lưu và tương tác khác ● Sự kết hợp các hình ảnh y tế khác nhau (NM / PET / CT / MR) ● Tương thích với hệ thống PACS. ● Các bác sĩ có thể nhận được các tư vấn về chẩn đoán hình ảnh từ xa của các chuyên gia và cung cấp chẩn đoán và kế hoạch điều trị chính xác cho bệnh nhân ● Hỗ trợ nhiều loại chẩn đoán: Ung thư, Hệ thần kinh, Tim, Dạ dày & Gan, Xương, Chức năng Thận, Phổi và các cơ quan khác. ● Hỗ trợ kết nối với các thiết bị Y tế phổ thông của các hãng như: Siemens, GE, Philips, McKession, Fujifilm, AGFA Comlink Media-Member of TDBGroup.

22. Bộ thiết bị Medimeet phòng họp nhóm 22 Dành cho phòng Họp cỡ nhỏ , hoặc họp nhóm chất lượng cao, linh hoạt . Gói Phòng họp Hội Nghị Truyền Hình Y Khoa linh hoạt ME100-01 (Camera 4K, kết nối hệ thống âm thanh hội nghị có sẵn) Dành cho phòng họp nhỏ , họp nhóm Hệ thống ConferenceCam Kit HD-Connect Dành cho phòng họp nhóm tới 6 người Bộ thiết bị có tính linh hoạt cao LOGITECH CONNECT với Camera Full HD, Digital zoom 4x, góc mở 90 độ, Digital pan, tilt. Bộ âm thanh tích hợp với 02 MIC bán kính phủ 3,6 m, Công suất loa tối đa 91.5 dB. Intel® BOXNUC7i3BNHXF, thế hệ hoàn toàn mới trang bị bộ vi xử lý thế hệ thứ 7 - KABYLAKE của Intel, tích hợp card wireless, tích hợp sẵn bộ nhớ Intel Optane giúp tăng cao tốc độ hệ thống + RAM 4GB, HDD 1TB, Win10 x64 Home. Wireless Touch Keyboard K400 Plus-Black AP, chuyên dụng cho HNTH tích hợp bàn chuột cảm ứng. Giải pháp với tính linh hoạt cao cho các cuộc họp nhóm linh hoạt, di động. Một số thiết bị tuỳ chọn cho Cá nhân, nhóm nhỏ BRIO Webcam Ultra HD 4K Webcam chất lượng cao (4K) dành cho ứng dụng chuyên nghiệp, nhóm người hoặc phòng họ nhỏ. Công nghệ RightLight™ 3 kèm HDR Ultra HD 4K, Tầm quan sát (FOV) 90 độ với hai cài đặt bổ sung (65 độ và 78 độ), Digital Zoom 5x Full HD Bộ loa micro Jabra Speak 510 Loa, Micro chất lượng cao dành cho ứng dụng chuyên nghiệp, nhóm người hoặc phòng họ nhỏ - Tích hợp tính năng "plug and play" cho phép kết nối, tăng/giảm âm lượng, nút mute ngay trên thiết bị - Tối ưu hóa cho Microsoft Lync: Tích hợp với Microsoft Lync, bao gồm cả điều khiển cuộc gọi với các giải pháp hàng đầu UC / softphone. - Thời gian đàm thoại lên đến 15 giờ - Là thiết bị đa hướng có độ bao phủ 360, tích hợp công nghệ DSP - công nghệ xử lý tín hiệu. - Kết nối với máy tính thông qua jack USB Comlink Media-Member of TDBGroup.

35. 2. Giải pháp đề xuất . 2.6. Các kịch bản tương tác. 3. H ộ i ngh ị đ a đ i ể m (Meeting) Các đ i ể m Phòng khám và bác s ĩ có th ể cùng tham gia vào m ộ t h ộ i ngh ị đ a đ i ể m. Trong h ộ i ngh ị cung c ấ p đầ y đủ các tính n ă ng đ i ề u khi ể n, t ươ ng tác h ỗ tr ợ cho các ứ ng d ụ ng y t ế . Comlink Media-Member of TDBGroup.

34. 2. Giải pháp đề xuất . 2.6. Các kịch bản tương tác. 2. Cu ộ c g ọ i hình (PtP video call) Hai đ i ể m c ầ u có th ể th ự c hi ệ n cu ộ c g ọ i hình. M ộ t khi cu ộ c g ọ i tho ạ i đượ c thi ế t l ậ p, 2 đ i ể m c ầ u có thêm tính n ă ng b ậ t t ắ t loa, b ậ t t ắ t micro, b ậ t t ắ t camera/video và g ử i các tin nh ắ n đ a ph ươ ng ti ệ n (tin nh ắ n kèm ả nh, t ệ p ... ) Comlink Media-Member of TDBGroup.

38. 2. Giải pháp đề xuất . 2.6. Các kịch bản tương tác. 3.3 Đ ào t ạ o t ậ p hu ấ n t ừ xa Các bác s ĩ có th ể đ ào t ạ o, t ậ p hu ấ n chuyên môn t ừ xa cho các nhân s ự t ạ i phòng khám, b ệ nh vi ệ n. Tích h ợ p v ớ i các h ệ th ố ng đ ào t ạ o, các kho l ư u tr ữ atlas, các kho l ư u tr ữ hình ả nh y khoa ... H ệ th ố ng có các công c ụ trình chi ế u, thuy ế t trình h ỗ tr ợ cho vi ệ c đ ào t ạ o. Comlink Media-Member of TDBGroup.

13. 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 2.3. Các ứng dụng chính Vmeet & FacePro trong Y tế từ xa. 1. Gi ả i pháp h ọ p Y khoa tr ự c tuy ế n và H ộ i th ả o t ừ xa. ● Gi ả m chi phí đ i l ạ i, chi phí t ổ ch ứ c ● T ă ng tính s ẵ n sàng và kh ả n ă ng t ổ ch ứ c nhanh chóng. ● Ch ấ t l ượ ng cao hình ả nh ( đế n 4K), âm thanh ● H ỗ tr ợ đ a n ề n t ả ng Windows, iOS, Android. ● H ỗ tr ợ đ a k ế t n ố i, LAN, Wifi, 3G/4G v ớ i b ă ng thông th ấ p. Comlink Media-Member of TDBGroup.

37. 2. Giải pháp đề xuất . 2.6. Các kịch bản tương tác. Hình ảnh trên mobile/tablet B ệ nh nhân đế n phòng khám để s ử d ụ ng các thi ế t b ị y t ế h ỗ tr ợ . Các hình ả nh, thông s ố có th ể đượ c truy ề n tr ự c ti ế p v ớ i độ phân gi ả i cao đế n đ i ể m bác s ĩ đầ u xa để bác s ĩ có th ể đư a ra các ch ẩ n đ oán, t ư v ấ n, h ỗ tr ợ 3.1 T ư v ấ n và H ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán t ừ xa qua các thi ế t b ị hình ả nh y t ế (Tablet, Smartphone) Comlink Media-Member of TDBGroup.

36. 2. Giải pháp đề xuất . 2.6. Các kịch bản tương tác. 3.1 T ư v ấ n và H ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán t ừ xa qua các thi ế t b ị hình ả nh y t ế B ệ nh nhân đế n phòng khám để s ử d ụ ng các thi ế t b ị y t ế h ỗ tr ợ . Các hình ả nh, thông s ố có th ể đượ c truy ề n tr ự c ti ế p v ớ i độ phân gi ả i cao đế n đ i ể m bác s ĩ đầ u xa để bác s ĩ có th ể đư a ra các ch ẩ n đ oán, t ư v ấ n, h ỗ tr ợ Hình ả nh trên máy tính bác s ĩ Comlink Media-Member of TDBGroup.

28. 2. Giải pháp đề xuất 2.2. Mô tả giải pháp Comlink eHealth (Giai đoạn 1). ❖ H ệ th ố ng Comlink eHealth - H ệ th ố ng d ị ch v ụ Vmeet eHealth - HIS, QL BV, Phòng khám ❖ Đườ ng truy ề n k ế t n ố i - Officewan, MetroWan, FTTx - LAN, WIFI, 3G/4G ❖ Đ i ể m PK Telemedicine - Đ i ể m ti ế p nh ậ n b ệ nh nhân. - Cung c ấ p Hình ả nh, âm thanh và d ữ li ệ u chia s ẻ . - QL thông tin Y t ế . ❖ Đ i ể m Chuyên gia Y khoa Chuyên gia Y khoa t ư v ấ n, h ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán, t ươ ng tác b ằ ng PC, Laptop, Table ho ặ c Smartphone Comlink Media-Member of TDBGroup.

10. 10 K ế t n ố i ng ườ i dùng: Các ID ở các c ụ m server khác nhau có th ể liên l ạ c đượ c v ớ i nhau Ghi lại cuộc họp: Phần mềm có chức năng ghi lại cuộc họp lưu thành bản ghi trên máy tính B ả o m ậ t c ấ p cao: T ấ t c ả d ữ li ệ u khi g ử i đ i đề u đượ c h ệ th ố ng mã hóa b ả o v ệ v ớ i mã AES, PKI 256 bit Chuy ể n ti ế p cu ộ c g ọ i: Chuy ể n ti ế p các cu ộ c g ọ i sang m ộ t ID khác Hòm thư hình/thoại: Phần mềm hỗ trợ gửi mail, nhận mail hình/thoại Chia sẻ ứng dụng: Người chia sẻ có quyền cho người khác xem các ứng dụng đang chạy trên PC Các tính n ă ng chính Vmeet UC 4K (ti ế p..) Comlink Media-Member of TDBGroup.

32. 2. Giải pháp đề xuất 2.6. Các kịch bản tương tác. 1. Lo ạ i k ế t n ố i - Cu ộ c g ọ i Đ i ể m - Đ i ể m (Point to Point). - Cu ộ c g ọ i đ a đ i ể m (MCU) 2. Công c ụ và kh ả n ă ng t ươ ng tác (FacePro) - T ươ ng tác tho ạ i. - T ươ ng tác hình ả nh (Video) - Tin nh ắ n Chat và Chat nhóm, Tin nh ắ n tho ạ i - T ươ ng tác chia s ẻ d ữ li ệ u: + G ử i, chia s ẻ file (Hình ả nh, v ă n b ả n). + Chia s ẻ màn hình (Desktop Share) + Công c ụ ghi chú, phân tích file ả nh, màn hình Comlink Media-Member of TDBGroup.

14. 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 2.3. Các ứng dụng chính Vmeet & FacePro trong Y tế từ xa. 2. Gi ả i pháp t ư v ấ n y t ế t ừ xa và h ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán. ● K ế t n ố i các c ơ s ở khám b ệ nh. ● Chia s ẻ hình ả nh, Âm thanh và d ữ li ệ u Y t ế c ủ a b ệ nh nhân. ● K ế t n ố i và chia s ẻ d ữ li ệ u t ừ các thi ế t b ị th ă m dò ch ứ c n ă ng. ● H ỗ tr ợ đ a n ề n t ả ng di độ ng Windows, iOS, Android. ● H ỗ tr ợ đ a k ế t n ố i, LAN, Wifi, 3G/4G v ớ i b ă ng thông th ấ p. Comlink Media-Member of TDBGroup.

29. 2. Giải pháp đề xuất 2.3. eHealth Station EH300-01 LOGITECH MEETUP 4K Ultra HD - Camera 4K Ultra HD (lên t ớ i 3840 x 2160 pixel @ 30 fps), - T ầ m quan sát siêu r ộ ng 120 độ . - MICRO Ph ạ m vi thu: 2,4 m /8’ (v ớ i Mic kéo dài: 4,2 m ) Độ nh ạ y -27dB - LOA : Độ nh ạ y loa 86,5+/-3dB SPL t ạ i 1/2 mét Có th ể đề u ch ỉ nh âm l ượ ng t ớ i 95 dB SPL t ạ i đ i ể m c ự c đạ i 1/2 mét EHEALTH CODEC HD STATION - Core i7 - 6700, 8GB, HDD 1TB, Gigabit LAN, VGA Quadro P600 SMART MONITOR 55 INCH - Full HD, Ultra Clean View l ọ c nhi ễ u gi ả m nhòe, Wide Color Enhancer, Micro Dimming, PurColor - C ổ ng LAN, Wifi, C ổ ng AV, HDMI, VGA, USB - Âm thanh DTS Premium, Dolby Digital. MOBILE CART - Khung giá di độ ng, ACCESSORIES - UPS, Thi ế t b ị ph ụ tr ợ , Ph ụ ki ệ n k ế t n ố i, l ắ p đặ t Comlink Media-Member of TDBGroup.

7. 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 1.1. Giới thiệu chung 7 Gi ả i pháp Comlink eHealth đượ c xây d ự ng d ự a trên n ề n t ả ng t ươ ng tác tr ự c tuy ế n VMEET UC 4K (Virtual Meeting Unified Communication) v ớ i công ngh ệ tiên ti ế n c ộ ng v ớ i phát minh thu ậ t toán siêu nén (SFDV) và Gi ả i pháp siêu t ươ ng tác di độ ng FacePro Vmeet & FacePro là t ậ p h ợ p các gi ả i pháp trên m ộ t n ề n t ả ng (Platform) th ố ng nh ấ t t ạ o nên các ứ ng d ụ ng cho các ngành, các l ĩ nh v ự c khác nhau. Nh ữ ng ứ ng d ụ ng chính bao g ồ m: • Gi ả i pháp h ọ p tr ự c tuy ế n ch ấ t l ượ ng cao (Vmeet Telepresence 4K) • Gi ả i pháp y t ế , ch ă m sóc s ứ c kho ẻ t ừ xa (Vhealth Smart Healthcare) • Gi ả i pháp đ ào t ạ o thông minh (Vmeet Smart Education) • Gi ả i pháp siêu t ươ ng tác di độ ng (FacePro & MOMEET) Comlink Media-Member of TDBGroup.

12. 2. Giới thiệu về nền tảng Vmeet & FacePro 2.3. Các ứng dụng chính Vmeet & FacePro trong Y tế từ xa. Nh ữ ng ứ ng d ụ ng chính mà Vmeet UC là n ề n t ả ng để cung c ấ p các d ị ch v ụ trong l ĩ nh v ự c Y t ế và ch ă m sóc s ứ c kho ẻ t ừ xa bao g ồ m: 1. Gi ả i pháp h ọ p, h ộ i th ả o Y khoa t ừ xa. 2. Gi ả i pháp t ư v ấ n y t ế t ừ xa và h ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán tr ự c tuy ế n. 3. Gi ả i pháp ch ẩ n đ oán hình ả nh và t ư v ấ n t ừ xa (D ự a trên gi ả i pháp OASIS và n ố i n ố i PACS) 4. Gi ả i pháp Ch ỉ đạ o tuy ế n và Đ ào t ạ o Y khoa t ừ xa, Trình di ễ n ph ẫ u thu ậ t t ừ xa. 5. Gi ả i pháp ch ă m sóc s ứ c kho ẻ di độ ng và t ạ i nhà, Y t ế d ự phòng. Comlink Media-Member of TDBGroup.

26. 2. Giải pháp đề xuất 2.1. Ứng dụng, Giải pháp và giai đoạn triển khai. Nh ằ m xác đị nh và xây d ự ng n ề n t ả ng cung c ấ p các d ị ch v ụ Y t ế t ừ xa, Comlink xin đượ c đề xu ấ t các ứ ng d ụ ng và l ộ trình m ở r ộ ng nh ư sau: ❖ Giai đ o ạ n 1: Tri ể n khai d ị ch v ụ c ơ b ả n - Gi ả i pháp h ọ p, h ộ i th ả o Y khoa t ừ xa. - Gi ả i pháp t ư v ấ n y t ế t ừ xa và h ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán. - Các ph ầ n m ề m QL phòng khám và QL phiên t ư v ấ n t ừ xa. ❖ Giai đ o ạ n 2: M ở r ộ ng ph ạ m vi ph ụ c v ụ v ề đị a lý. ❖ Giai đ o ạ n 3: M ở r ộ ng các ứ ng d ụ ng d ị ch v ụ Y t ế t ừ xa. (Trong đề xu ấ t này s ẽ t ậ p chung vào mô t ả cho Giai đ o ạ n 1) Comlink Media-Member of TDBGroup.

27. 2. Giải pháp đề xuất 2.2. Mô tả giải pháp Comlink eHealth (Giai đoạn 1). ❖ Ứ ng d ụ ng c ơ b ả n: Gi ả i pháp h ọ p, h ộ i th ả o và t ư v ấ n y t ế t ừ xa và h ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán. ❖ Ph ạ m vi: - 01 đ i ể m c ầ u phòng khám t ạ i YYY, 10 đ i ể m c ầ u di độ ng (PC, Loptop ho ặ c Tablet) c ủ a các Chuyên gia t ư v ấ n t ừ xa. - H ệ th ố ng d ị ch v ụ Comlink eHealth (Cloud) bao g ồ m các License gói d ị ch v ụ cho đ i ể m phòng khám (02) và đ i ể m t ư v ấ n d ị ch v ụ di độ ng (10). - B ộ thi ế t b ị cho ứ ng d ụ ng Telemedicine trong phòng khám tr ự c tuy ế n t ạ i đ i ể m phòng khám XXX (YYY) - B ổ xung các thi ế t b ị webcam, Speakerphone, ho ặ c tai nghe cho các đ i ể m chuyên gia nh ằ m đạ t yêu c ầ u ch ấ t l ượ ng k ế t n ố i ứ ng d ụ ng Y t ế t ừ xa. - Ph ầ n m ề m QL phòng khám và QL phiên t ư v ấ n Y khoa tr ự c tuy ế n. Comlink Media-Member of TDBGroup.

5. Comlink ehealth Solution. ❖ H ệ th ố ng d ị ch v ụ Comlink eHealth - H ệ th ố ng d ị ch v ụ Vmeet eHealth, elearning - HIS, QL BV, Phòng khám ❖ Đườ ng truy ề n k ế t n ố i - Officewan, MetroWan, FTTx - LAN, WIFI, 3G/4G ❖ Đ i ể m phòng h ọ p Telemedicine - H ọ p Y khoa tr ự c tuy ế n . - Đ ào t ạ o, M ổ demo, ch ỉ đạ o tuy ế n t ừ xa. - T ư v ấ n Y khoa, h ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán t ừ xa. ❖ Đ i ể m PK Telemedicine - Đ i ể m ti ế p nh ậ n b ệ nh nhân. - Cung c ấ p Hình ả nh, âm thanh và d ữ li ệ u chia s ẻ . - QL thông tin Y t ế . ❖ Đ i ể m Chuyên gia Y khoa Chuyên gia Y khoa t ư v ấ n, h ỗ tr ợ ch ẩ n đ oán, t ươ ng tác b ằ ng PC, Laptop, Table ho ặ c Smartphone ❖ Đ i ể m B ệ nh nhân S ử d ụ ng d ị ch v ụ Comlink eHealth thông qua Smartphone, Tablet, STB, PC 1. Các yêu cầu về Giải pháp dịch vụ Telemedicine 1.2. Mô hình chung về Comlink eHealth: H ệ th ố ng d ị ch v ụ eHealth HIS

30. 2. Giải pháp đề xuất 2.4. Một số lựa chọn công cụ cho Y tế từ xa. Camera khám đa năng loại TotalExam 3 Camera th ă m khám, chuy ề n hình ả nh đế n bác s ỹ th ă m khám đầ u xa. - Ch ấ t l ượ ng hình ả nh cao c ấ p: hình ả nh HD rõ nét, rõ ràng s ử d ụ ng chu ỗ i đ èn 8, cân b ằ ng tr ắ ng và độ sáng có th ể đ i ề u ch ỉ nh. Cung c ấ p video m ượ t mà v ớ i 60 khung hình m ỗ i giây. k ế t n ố i USB 3.0. Camera khám, soi tai loại OTOcam 300 V ớ i đặ c tính nh ỏ và nh ẹ , OTOcam 300 cung c ấ p hình ả nh đầ y màu s ắ c và s ắ c nét c ủ a tai trong v ớ i k ế t n ố i tr ự c ti ế p qua USB v ớ i máy tính. Video và hình ả nh t ĩ nh có th ể đượ c chia s ẻ v ớ i m ộ t bác s ĩ t ừ xa trong m ộ t h ộ i ngh ị truy ề n hình tr ự c ti ế p CAMERA SOI ĐÁY MẮT TRỰC TUYẾN (Panoptic ophthalmoscope) - Cho phép th ă m khám t ừ h ầ u nh ư b ấ t c ứ n ơ i nào - t ừ các c ơ s ở ch ă m sóc n ộ i trú, c ộ ng đồ ng nông thôn và th ậ m chí c ả Tr ạ m v ũ tr ụ qu ố c t ế . - Th ự c hi ệ n các cu ộ c tham v ấ n c ủ a chuyên gia trên toàn th ế gi ớ i b ằ ng cách chia s ẻ hình ả nh trong th ờ i gian th ự c ho ặ c v ớ i kh ả n ă ng l ư u tr ữ c ủ a ứ ng d ụ ng. - Đ èn Halogen HPX mang đế n ánh sáng tr ắ ng sáng TotalVitals Monitor Là b ộ thi ế t b ị c ầ m tay k ỹ thu ậ t s ố thu th ậ p và giám sát m ộ t lo ạ t các ch ỉ s ố sinh t ồ n bao g ồ m: nhi ệ t độ , huy ế t áp, nh ị p tim, spirometry và đườ ng huy ế t (tùy ch ọ n). Advanced Digital Stethoscope Ống nghe điện tử Littmann Bộ thiết bị thăm khám di động GlobalMed Transportable Exam Station (TES) Comlink Media-Member of TDBGroup.

9. Các tính n ă ng chính Vmeet UC 4K 9 Truy ề n d ữ li ệ u: H ệ th ố ng h ỗ tr ợ truy ề n d ữ li ệ u đ i ể m – đ a đ i ể m đồ ng th ờ i. T ứ c là 1 đ i ể m c ầ u có th ể g ử i file đế n các đ i ể m c ầ u khác trong cùng m ộ t th ờ i đ i ể m v ớ i t ố c độ nhanh. L ọ c nhi ễ u âm thanh: Ph ầ n m ề m cài đặ t t ạ i m ỗ i đ i ể m c ầ u đ ã tích h ợ p s ẵ n ch ứ c n ă ng l ọ c nhi ễ u để c ắ t b ớ t các t ạ p âm, gi ả m ti ế ng v ọ ng giúp âm thanh luôn đả m b ả o rõ ràng. Duy ệ t Web chung: Ng ườ i kh ở i t ạ o có quy ề n cho ng ườ i dùng khác cùng duy ệ t trang web. Thao tác c ủ a ng ườ i kh ở i t ạ o đượ c áp cho ng ườ i duy ệ t chung, thao tác c ủ a ng ườ i duy ệ t chung không đượ c áp cho ng ườ i kh ở i t ạ o Ch ấ t l ượ ng 4K UHD, HD và SD: H ệ th ố ng h ỗ tr ợ chu ẩ n hình ả nh cao nh ấ t hi ệ n nay: 4K UHD. V ớ i các thi ế t b ị thu hình ả nh và đườ ng truy ề n th ấ p, h ệ th ố ng h ỗ tr ợ chu ẩ n hình ả nh SD G ử i tin nh ắ n: Ch ứ c n ă ng này giúp ng ườ i s ử d ụ ng có th ể g ử i m ộ t đ o ạ n tin nh ắ n (text) v ớ i ng ườ i dùng khác ngay c ả khi h ọ đ ang online trên h ệ th ố ng ho ặ c offline Đ a màn hình đ a máy quay: s ử d ụ ng nhi ề u màn hình ứ ng v ớ i t ừ ng ng ườ i tham d ự . M ỗ i ng ườ i dùng có th ể có nhi ề u máy quay ở các góc khác nhau, khi c ầ n có th ể chuy ể n thi ế t b ị thu hình ả nh để đượ c các góc quay khác nhau Lên l ị ch, qu ả n lý h ộ i th ả o: Ng ườ i s ử d ụ ng có th ể đặ t l ị ch cho cu ộ c h ọ p (b ắ t đầ u vào th ờ i gian nào, th ờ i l ượ ng bao lâu), m ờ i nh ữ ng ai tham d ự cu ộ c h ọ p, v ớ i vai trò đượ c gán s ẵ n. Cân b ằ ng kh ố i đ i ề u khi ể n đ a đ i ể m (MCU): M ỗ i m ộ t kh ố i đ i ề u khi ể n đ a đ i ể m (MCU) có th ể đ i ề u khi ể n 300 tài kho ả n ng ườ i dùng. Kh ả n ă ng Cascade MCU để m ở r ộ ng dung l ượ ng lên đế n hàng tri ệ u tài kho ả n. Chia s ẻ màn hình: Ng ườ i dùng có th ể cho ng ườ i đố i di ệ n xem màn hình (Desktop) c ủ a mình T ạ o nhóm ng ườ i dùng: Ch ứ c n ă ng này t ạ o ra các nhóm ng ườ i dùng để ti ệ n vi ệ c liên l ạ c, qu ả n lý. Điều khiển Chủ toạ: Các chế độ điều khiển mạnh mẽ, linh hoạt. Trình di ễ n b ả ng tr ắ ng: Ng ườ i thuy ế t trình có th ể t ươ ng tác lên các file đ ã upload lên b ả ng tr ắ ng. Comlink Media-Member of TDBGroup.

Views

 • 2183 Total Views
 • 1984 Website Views
 • 199 Embeded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 39 comlink.com.vn
 • 5 125.212.245.105:8069
 • 4 125.212.245.105